Careers

Working at Silicon Service

Silicon Service offers a young and dynamic work environment, with challenging projects. With a focus on personal growth, Silicon Service encourages its engineers to learn about the latest technologies. With us, you will be in contact with the latest trends in the field, receiving the opportunities to expand your knowledge and develop your career as an engineer.

When you work at Silicon Service, you get to be part of a team that is known for its performance. We are efficiency-driven professionals who focus on the endgame.
Silicon Service focuses not just on recruiting performance-oriented individuals, but also on their development. To us, it is important to make sure that our clients are satisfied and served with the care and respect they deserve.
Once we see the potential in someone and recruit them, we provide an environment in which they can actually fulfill it. Stress and pressure are the enemies of productivity and creativity; our goal is to remove them to the greatest extent possible.

Our Internship Program

Our emphasis on building relationships with universities extends to our well-rounded internship program that creates opportunities for hands-on experience and engaged learning, allowing interns to receive mentored learning experiences designed to enhance their professional development and career goals.

Work Life @ Silicon Service

Work with us to enrich your knowledge, skills and life. We are committed to supporting a safe, comfortable and professional work environment that bonds teams and people together.

Open Positions

Job Posting Title Location Department Date
Design Verification Engineer Iasi, Suceava Services 11 February 2021
Design Verification Internship Iasi, Suceava Services 11 February 2021

Interested in a Career @ Silicon Service?

We are always looking for professional engineers. Please send us your resume at jobs@silicon-service.com and we will contact you as soon as a new suitable opening is available.

Bine ati venit! Astfel cum aveți cu siguranta cunoștință, la 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul general privind protecția datelor EU 679/2016, (”GDPR”) care va înlocui Directiva 95/46 / CE privind protecția datelor. GDPR va înlocui în mod automat legislația statelor membre în domeniul protecției datelor cu caracter personal, nefiind necesară transpunerea în legislația națională. Principalul scop al GDPR este de protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește modul de utilizare a datelor cu caracter personal, care de principiu nu vor mai putea fi prelucrate fără cunoștința lor. În cadrul companiei noastre, prelucrarea Datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Politica de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal, pe care o găsiți aici. Detaliem în cele ce urmează informații importante despre modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale în calitate de angajați. Continuând navigarea pe site, confirmați în mod expres că ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu conținutul prezentei Note de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Compania noastră este SC SILICON SERVICE SRL, societate romana, cu sediul în Iaşi, Splai Bahlui nr 24, bl. C1, sc. E, parter, ap. 3, judeţul Iaşi, CUI: 12552530, nr. înregistrare RC: J22/957/1999, tel. 0332/410853, cont bancar RO 09BRDE240SV08319472400.
GDPR are în vedere doar persoanele fizice, nu și companiile. Potrivit GDPR, sunt considerate Date cu caracter personal orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). De exemplu, sunt astfel de date numele si prenumele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, etc. Anumite date cu caracter personal sunt considerate ”Categorii speciale de date” – (”sensitive data”), cum ar fi datele referitoare la originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice sau apartenența sindicală și prelucrarea datelor genetice, date biometrice.
Datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt cele furnizate de dumneavoastră. personal, direct pe site. În activitatea noastră online nu prelucrăm date cu caracter personal preluate de la terțe persoane. Atunci când navigați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm următoarele informații, care pot reprezenta Date cu caracter personal: Numele dumneavoastră Adresa dumneavoastră Adresa de e-mail Numărul de telefon IP-ul dumneavoastră, compania pe care o reprezentați sau angajatorul dumneavoastră, dacă alegeti sa completați această rubrică în cadrul formularului de contact În cazul în care ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal ca urmare a înscrierii candidaturii dumneavoastră pentru unul dintre posturile pentru care recrutăm, este posibil ca, prin încarcarea CV-ului dumneavoastră sau a altor informații pe site, să colectăm și următoarele informații, care pot reprezenta Date cu caracter personal: imaginea dumneavoastră, în cazul în care ne furnizați sau sunt necesare fotografii date despre studiile și calificările dumneavoastră profesionale (diplome, certificări, etc.) date despre familia dumneavoastră- stare civilă, soț, soție, etc. link-uri către profile personale pe conturi de socializare (Facebook, LinkedIn, etc.) Compania noastră nu colectează și nu prelucrează Categorii speciale de date (Sensitive Data) prin intermediul site-ului Baza legală a unei astfel de prelucrări este consimțământul dumneavoastră. exprimat explicit prin introducerea directă de către dumneavoastră. a datelor cu caracter personal în rubricile adecvate din cadrul site-ului nostru, precum și interesul nostru legitim de a furniza în mod corespunzător serviciile solicitate de dumneavoastră. Site-ul nostru vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a ne trimite un mesaj. Datele pe care le trimiteți în urma folosirii acestei opțiuni de contactare sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim de a răspunde solicitării dumneavoastră. și/sau de a păstra o evidență a reclamației sau solicitării dumneavoastră. Site-ul nostru vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a vă înscrie candidatura pentru unul dintre posturile pentru care recrutăm. Datele pe care le trimiteți în urma folosirii acestei opțiuni sunt prelucrate în baza dispozițiilor legale privitoare la negocierea în vederea încheierii contractelor individuale de muncă. Aceste date sunt stocate timp de 1 an de la momentul încetării situației care a determinat necesitatea comunicării acestor date, ulterior fiind pseudonimizate pentru uz intern. Orice modificări sau sesizări în ceea ce privește acuratețea Datelor deținute de către Companie trebuie să ne fie notificate în cel mult 5 zile de la intervenirea evenimentului modificator, în vederea operării actualizărilor necesare. În caz de nerespectare a acestei obligații, Compania nu va răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate prin neactualizarea datelor în timp util.
Prelucrarea se efectuează în scopul punerii la dispoziția dumneavoastră a serviciilor noastre, la un nivel de calitate cât mai înalt. Nu efectuăm niciun fel de profilare automată prin intermediul datelor colectate online. Pentru persoanele care utilizeaza site-ul Companiei în vederea înscrierii candidaturii pentru unul dintre posturile pentru care recrutăm, prelucrarea se efectuează în scopul desfășurării procedurilor de evaluare, screening/background check, interviu și în vederea posibilei încheieri a unui contract individual de muncă/contracte de colaborare.
Așa cum se întâmplă în toate cazurile când accesați un site, și noi utilizăm cookie-uri, care reprezintă în concret o formă de memorie a site-ului nostru. Site-ul nostru colectează în mod automat anumite informații, pe care le stochează în rapoartele sale de trafic. Astfel de date pot include include IP-ul dispozitivului, regiunea sau localizarea generala de unde este accesat site-ul, tipul de browser, sistem de operare ori de dispozitiv care ne accesează, sau istoricul paginilor pe care le accesați în cadrul site-ului. Unele cookie-uri sunt strict necesare, fiind esențiale pentru funcționarea site-ului accesat de dumneavoastră, cum ar fi cele referitoare la alocarea unui număr unic fiecărui vizitator pentru a verifica traficul online și pentru a măsura audiența paginilor, sau cele referitoare la acceptarea înregistrării sau comunicării dumneavoastră pe site. Altă categorie de cookie-uri este cea necesară pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră online și pentru a putea înțelege mai bine nevoile și preferințele dumneavoastră. Astfel de cookie-uri colectează informații despre modul în care cititorii utilizează site-ul nostru web, cum ar fi paginile cele mai populare, perioada de vizitare a fiecărei pagini sau dacă utilizatorii întâmpină sau nu mesaje de eroare. Aceste date sunt utilizate în temeiul interesului legitim de a observa în ce măsură paginile site-ului corespund nevoilor de afișare ale dispozitivului dumneavoastră, pentru a diagnostica eventualele probleme pe care le pot avea serverele noastre atunci când livreaza pagini către anumite tipuri de dispozitive, pentru a analiza tendințe sau pentru a observa modul în care utilizatorii pot naviga mai bine pe site-ul nostru. Informațiile colectate de aceste cookie-uri sunt anonime, nu identifică utilizatorii, fiind destinate exclusiv pentru a ajuta la îmbunătățirea funcționării site-ului nostru. Site-ul nostru utilizeaza Google Analytics, un program de analiza a traficului de internet furnizat de Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizează cookie-uri pentru a ne ajuta să analizăm modul în care site-ul este utilizat. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului nostru (inclusiv adresa dumneavoastră. IP) vor fi transmise și stocate de Google pe serverele sale din Irlanda. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului nostru, al compilării rapoartelor privind activitatea site-ului și în furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului. Google poate, de asemenea, să transmită aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste terțe părți sunt imputerniciti care prelucreaza informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google. Pentru a opta să nu mai fii urmărit de Google Analytics te rugăm să vizitezi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dacă doriți să modificați modul în care utilizăm cookie-uri, vă rugăm să setați opțiunea dumneavoastră în cadrul browserului utilizat sau în momentul interogării, dar trebuie să rețineți că, în această situație, există posibilitatea să nu mai puteți utiliza întreaga funcționalitate a site-ului. Noi am ales să nu activăm funcțiile de remarketing, respectiv funcțiile care generează rapoartele privind functiile publicitare, pentru a nu va deranja intimitatea. De asemenea, din acelasi motiv, nu am activat functia User-ID, menită să asigue asocierea datelor de interacțiune de pe diferite dispozitive și din mai multe sesiuni. In plus, am activat functia de anonimizare a IP-urilor dumneavoastra, pentru ca Google să nu poată utiliza aceste date în alt scop decât cel strict necesar pentru a analiza traficului site-ului. Baza legală pentru această prelucrare este interesul nostru legitim de a furniza serviciile oferite către dumneavoastră.
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pot fi transmise către companiile din cadrul grupului de firme căruia aparținem, în scopuri administrative interne sau pentru auditarea proceselor noastre interne. E posibil ca o parte din aceste Date să devină accesibile și unor terțe companii care ne furnizează servicii, cum ar fi cele care ne asigură serviciile de tehnologia informației, iar în cazul în care utilizați site-ul pentru înscrierea candidaturii dumneavoastră pe unul dintre posturile pe care recrutăm, către terțe companii care asigură servicii de recrutare, screening/background checking etc. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate unor terțe persoane/companii, altele decât cele prestatoare de servicii, numai în temeiul consimțământului dumneavoastră expres sau în temeiul unor dispoziții legale imperative. Vă asigurăm că accesul la aceste Date este limitat la acele persoane angajați care trebuie să cunoască informațiile personale și pot include angajații din departamentele de marketing, HR, tehnologia informației și de securitate. Este posibil ca o parte din destinatarii Datelor transferate să fie persoane juridice cu sediul în afara U.E. În aceste condiții, vă asigurăm că efectuăm toate procedurile obligatorii pentru a obține garanția că respectivul terț va asigura un nivel cel puțin la fel de ridicat și echivalent de protecție a datelor cu caracter personal cu cel reglementat prin GDPR și ale Politici de confidențialitate adoptate la nivel de Companie.
Ca principiu, datele dumneavoastră. cu caracter personal vor fi reținute de noi exclusiv pe durata necesară pentru prestarea serviciului solicitat de dumneavoastră. În măsura în care va fi necesar, datele reținute pentru analize administrative interne nu vor fi arhivate o perioada mai lungă de 5 ani sau, după caz, perioada maximă impusă de prevederi legale imperative. Pe cât posibil, datele analizate de noi intern vor fi pseudonimizate sau, după caz, anonimizate.
În baza GDPR, aveți următoarele drepturi: Dreptul la informare – art. 13 și 14 GDPR. Persoanele vizate trebuie să știe cum le sunt utilizate datele, chiar de la momentul la care se face colectarea, iar noi am respectat acest drept prin comunicarea publică a prezentei Note de informare. De asemenea, trebuie să știți dacă datele dumneavoastră sunt transferate sau dezvăluite, către cine și ce drepturi și obligații au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate. Dreptul de acces la date – art. 15 GDPR. Puteți solicita din partea noastră confirmarea că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți primi acces la datele respective și la informațiile utile referitoare la acestea. Dreptul la ștergerea datelor – art. 17 GDPR. Puteți obține ștergerea datelor cu caracter personal. Putem refuza această cerere doar în anumite situații, cum ar fi atunci când sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale ori ca le prelucram pentru constatarea sau apararea unui drept in instanta. Avem obligația să vă comunicăm baza legală a unui refuz, în cazul în care nu putem da curs cererii dumneavoastră, în termen de 30 de zile de la data comunicării solicitării în mod complet și legitim. Dreptul la rectificarea datelor – art. 16 GDPR. Atunci când apreciați necesar, puteți obține rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Dreptul la restricționarea datelor – art. 18 GDPR. În unele situații, vă puteți opune temporar la prelucrare (inclusiv la ștergere), atunci când o astfel de suspendare este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, spre exemplu. Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 GDPR. Orice persoană vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului (care le prelucreaza în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date altui operator. Dreptul la opoziție – art. 21 GDPR. Orice persoană vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct. Din acest motiv, toate newsletter-ele comunicate de noi se trimit numai în baza consimțământului dumneavoastră explicit, manifestat la momentul introducerii datelor de contact pentru transmiterea newsletter-ului, cu posibilitatea de dezabonare prin comunicarea directă către noi, la adresa de e-mail office@silicon-service.com Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Noi nu realizăm astfel de profilări. La momentul la care vom realiza astfel de profilari, vom anunța această modificare și vom completa prezenta Nota de informare. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.
Sesizările sau solicitările dumneavoastră cu privire la oricare din drepturile ce revin persoanelor vizate pot fi comunicate nouă pe adresa de e-mail office@silicon-service.com sau în cadrul formularului de contact de pe site. Nu pot fi luate în considerare decât sesizările sau solicitările formulate de către persoana vizată însăși sau de mandatarul/reprezentantul său împuternicit conform legii. Termenul de răspuns este de 30 de zile, iar termenul poate fi prelungit, cu informare prealabilă, în cazul în care cererea depășește un nivel rezonabil de complexitate sau în cazul în care nu ne-au fost comunicate prin sesizare toate elementele necesare pentru a raspunde în mod adecvat. În cazurile prevăzute de GDPR, este posibil să nu putem oferi acces la toate sau la unele dintre Datele personale, urmare a anumitor dispoziții legale. În acest caz, vă vom informa despre motivul refuzului.
Ne angajăm să protejăm în mod efectiv Datele cu caracter personal care intră în posesia noastră, atât împotriva pierderii, cât și a utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și/sau distrugerii. Ne angajăm să adoptăm măsurile organizatorice și tehnice adecvate pentru protejarea confidențialității acestor date, cum ar fi: adoptarea procedurilor interne impuse, controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapurile de depozitare, utilizarea de soluții de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor in tranzit, etc.
Regulile, standardele și drepturile și obligațiile impuse de GDPR se află încă într-o fază de interpretare și implementare incipientă, motiv pentru care anticipăm că este posibil ca întinderea, conținutul și interpretarea GDPR să suporte în timp completări prin intermediul mijloacelor legale și/sau jurisprudențiale. Pentru aceste motive, Compania anunță faptul că, pe măsură ce survin noi perspective asupra înțelegerii și aplicării GDPR, este posibil să fie necesar și adecvat să adaptăm Nota de informare atât la interpretările actelor normative incidente, cât și la standardele și bunele practici în această materie, toate fiind supuse amendării și modificării periodice. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a modifica practicile noastre de confidențialitate și de a actualiza această Notă de informare în orice moment, cu mențiunea că vom prelucra Datele cu caracter personal în acord cu Nota de informare în baza căreia au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul persoanei vizate de a le prelucra în mod diferit. Prezenta Notă de informare este actuală de la data prevăzută în prezentul document.
Pentru orice informații, sesizări sau solicitări nu ezitați să ne contactați la adresa de email office@silicon-service.com Adresa pentru comunicările prin poștă este SC SILICON SERVICE SRL, Iasi, Calea Chișinăului, nr. 29, Corp C1, et.3, cod postal 700177.